Chat hỗ trợ
Chat ngay

Thuemaychuhp tôn trọng sự riêng tư và bảo mật các thông tin cá nhân của khách hàng và người dùng viếng thăm trang web Thuemaychuhp.

Thuemaychuhp tôn trọng sự riêng tư và bảo mật các thông tin cá nhân của khách hàng và người dùng viếng thăm trang web của Thuemaychuhp luôn cố gắng cung cấp cho các khách hàng những trải nghiệm về dịch vụ mang dấu ấn cá nhân hóa để thực sự đưa đến cho bạn những sản phẩm và dịch vụ mà bạn cần. Để đạt được mục tiêu này, Thuemaychuhp đôi khi cần thu thập thông tin về khách hàng, về những người ghé thăm website của Thuemaychuhp sẽ không tiết lộ thông tin mà chúng tôi thu thập được cho bất kỳ bên thứ ba nào ngoại trừ các trường hợp được nêu rõ trong Chính sách riêng tư này. Chính sách riêng tư này không có ý định và không tạo ra một hợp đồng hoặc các quyền lợi có tính chất pháp lý nào cho bất kỳ một đối tác thứ ba nào.

Chúng tôi xây dựng Chính sách riêng tư nhằm giúp cho các khách hàng và khách viếng thăm hiểu rằng chúng tôi thu thập những thông tin gì và bằng những cách nào; chúng tôi sử dụng được thông tin thu thập được như thế nào và vào lúc nào; chúng tôi bảo vệ thông tin của bạn bằng những cách gì; ai có thể tiếp cận những thông tin đó và làm thế nào để bạn đính chính thông tin nếu những thông tin đó không chính xác.

LIÊN KẾT ĐẾN WEBSITE KHÁC:
Trên website của Thuemaychuhp có đặt liên kết đến một số website không thuộc quyền quản lý của Thuemaychuhp. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các thông tin được công bố và các thông tin được thu thập trên các website đó. Chúng tôi khuyến cáo bạn nên đọc kỹ các điều khoản liên quan chính sách riêng tư trên từng website.

LÀM THẾ NÀO ĐỂ ĐÍNH CHÍNH THÔNG TIN ĐƯỢC THU THẬP THIẾU CHÍNH XÁC:
Nếu bạn đã đăng ký là thành viên trên hệ thống của Thuemaychuhp. Bạn có thể cập nhật và thay đổi thông tin. Ngoài ra bạn có thể liên hệ theo địa chỉ Web: thuemaychuhp.com

THAY ĐỔI NỘI DUNG CHÍNH SÁCH RIÊNG TƯ:
Thuemaychuhp có thể thay đổi, sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế nội dung của Chính sách riêng tư bất cứ khi nào nhằm phù hợp với quy định của pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Mọi thay đổi có hiệu lực kể từ khi được công bố trên website của Thuemaychuhp.